Create.J.Kate

39 tekstów – auto­rem jest Create.J.Ka­te.

"Bunt"

Zna­lazłam w so­bie tą moc.
Zna­lazłam w so­bie tą siłę.
Skończyłam wołanie o pomoc.
Wyrzu­ciłam wspom­nienia nie miłe.
Od dzi­siaj żyję jak chce
Nikt mnie nie pokona.
Wszys­tko mi się odechce
I nie będę już zraniona. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 29 września 2017, 15:55

smutek w sercu

To ko­lej­na noc, gdy płacze mo­ja dusza.
Je­go zacho­wanie do te­go mnie zmusza.
Po czte­rech dniach od zgo­dy wciąż klótnie,
A mo­je ser­duszko cier­pi okrutnie.
Ten ciągły brak je­go obec­ności w domu,
Czy wogóle po­doba to sie komu?
Nasze cha­rak­te­ry bar­dzo się różnia:
Je­go życie to za­bawa, a mo­je jest próżnią. 

wiersz • 29 września 2017, 13:09

Kocham, a może kochałam

Kocham, a może kochałam?
Nie żałuje, że Ciebie poznałam.
Cieszę się, że przeżyliśmy chwile,
Te smut­ne i te miłe.
Ciągle wspom­nienia mam przed oczami,
Bo tęsknię za Tobą kot­ki nocami.
Nie mogę przes­tać żałować,
Że nie chcesz mnie już całować.
Niech już będą lep­sze dni,
Więc ja Cię proszę: "wy­bacz mi". 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 29 lipca 2016, 15:35

Mrau

Jes­tem Twą ki­cią- Twoim tygryskiem.
Całuję Cię w myślach mym słod­kim pyskiem.
Jes­tem też lwicą- ko­cica drapieżna.
W spra­wach miłos­nych jes­tem waleczna.
Również i dzi­ka jes­tem nocami,
Więc co kocha­nie będzie z nami?
Skuś sie na mnie i ciało moje.
Wiesz,że to wszys­tko jest na zaw­sze Twoje.
Trochę mnie już kot­ku znasz,
Więc wiesz co te­raz ro­bić masz. 

wiersz • 29 lipca 2016, 15:31

Polećmy w ślimaka

Gdy Cię widzę sza­leje mo­je serce.
Mok­ro mi, jak do­tykają mnie Two­je ręce.
Gdy o To­bie myśle to śmieją się usta.
Wiesz, że ideal­nie wpadłeś w me gusta.
Gdy chcesz się li­zać- rób to śmiało.
Wpychaj mi język, by nie było mi mało.
Nie zwra­caj uwa­gi, że nie mam ochoty.
Będziesz miał wte­dy mniej do roboty.
Możemy to ro­bić o każdej porze,
Tyl­ko Ty zacznij bar­dzo Cię proszę. 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 29 lipca 2016, 15:27

* * *

Mo­je ser­ce do Ciebie moc­no bije.
Wiesz że dla Ciebie tyl­ko żyje.
Niedługo będzie zaręczyn czas,
A wte­dy już nikt nie roz­dzieli nas.
Od­ległości od siebie w ogóle nie znosimy,
Bo w końcu po­nad rok jed­ność tworzymy. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 4 czerwca 2015, 00:36

Tylko który?

Tęsknię, choć nie powinnam,
To spra­wa trochę intymna.
Myślisz, że dob­rze mi z tym?
Z bolącym uczu­ciem złym?
Myślisz, że mnie to nie boli?
Gdy to jest w mo­jej niedoli?
Od dwóch lat za Tobą szaleje,
A mo­je ser­ce na bo­ki się chwieje.
Więc nie wiem, czy Ty czy ON,
Lecz któryś jest miłością mą. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 19 maja 2015, 12:46

Kocham Cię

Kocham Cię w każdy dzień w roku.
Kocham Cię ra­no i o zmroku.
Kocham Cię w każdym miej­scu na Ziemi.
Kocham Cię i nic już te­go nie zmieni.
Kocham Cię zaw­sze i wszędzie,
I nikt Ci mo­jej miłości nie zabierze. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 lipca 2014, 21:32

" Co dalej będzie"

Nie wiem ile jeszcze wyt­rzy­mam z Tobą.
Często wal­czę sa­ma ze sobą.
Z te­go wychodzą cięcia na skórze,
To już nies­te­ty jest w mej naturze.
To jest mój je­dyny ratunek
I na złama­ne ser­ce opatrunek.
Gdy pat­rzę na Two­je zachowanie,
To wiem, że niedługo będzie rozstanie.
Więc nie wiem co da­lej będzie Kochanie.
Przeczu­wam, że coś złego się stanie. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 kwietnia 2014, 19:54

Znów popełniłam błąd...

Znów po­pełniłam błąd, bo wszys­tko naprawiłam.
Znów po­pełniłam błąd, bo Ciebie przeprosiłam.
Znów po­pełniłam błąd, bo ciągle wszys­tko naprawiam.
Znów po­pełniłam błąd, bo za bar­dzo się stawiam.
Znów po­pełniłam błąd i ro­bię to nieustannie,
Więc może z in­nym chłopa­kiem postąpię staranniej... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 15 kwietnia 2014, 21:42

Create.J.Kate

Bo to nie ważne co robisz, ważne że piszesz wiersze

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Create.J.Kate

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

29 września 2017, 22:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Bunt

29 września 2017, 21:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Bunt

29 września 2017, 19:40nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Bunt

29 września 2017, 16:37piórem2 sko­men­to­wał tek­st Bunt

29 września 2017, 15:55Create.J.Kate do­dał no­wy tek­st Bunt

29 września 2017, 13:09Create.J.Kate do­dał no­wy tek­st smutek w ser­cu

30 lipca 2016, 14:30Faded_Rose sko­men­to­wał tek­st Kocham, a może kochałam

30 lipca 2016, 09:46Create.J.Kate sko­men­to­wał tek­st Dlaczego ulu­bionym spor­tem ter­ro­rystów [...]

29 lipca 2016, 17:55Create.J.Kate sko­men­to­wał tek­st Bardzo Cię kocham... Myślę tyl­ko [...]

29 lipca 2016, 17:40Create.J.Kate sko­men­to­wał tek­st Kocham, a może kochałam